Carry

12 tekstów – auto­rem jest Car­ry.

To straszne. Ja też kiedyś umrę. Nie umiem so­bie te­go wyobrazić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2010, 13:08

Wiecie, że "ru­da, gru­ba dziw­ka" też może mieć uczucia? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 lutego 2010, 23:09

Siedzę tu­taj z kub­kiem gorącej cze­kola­dy, przy ulu­bionej mu­zyce, z kocha­nym psem na ko­lanach, w ciepłym po­koju i uświada­miam so­bie, że cze­goś mi bra­kuje. Może to i próżne, ale bra­kuje mi Ciebie. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 26 stycznia 2010, 19:00

Naj­le­piej żyć dla dru­giej oso­by. Czuć się ko­muś pot­rzeb­nym, do­cenianym, wier­nym i kocha­nym. Nieko­nie­cznie mu­si być to two­ja dru­ga połowa, której jeszcze nie masz, bo kto tak po­wie­dział? Dla rodzi­ny i przy­jacioł znaczysz dużo więcej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 grudnia 2009, 11:24

Nie przestawaj!
Osiągniesz co chcesz!
Tyl­ko w siebie wierz... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 grudnia 2009, 00:06

Bo­li mnie brzuch, ale i tak mam ochotę na więcej świątecznych pyszności. To nie nor­malne, ale realne. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 grudnia 2009, 23:59

Od­kryłam, że obojętność od­strasza, ale jest też ciężka do zniesienia dla oso­by obojętnej. Ta­kie "nic, nie, nie wiem, nie ob­chodzi mnie to". Po co ko­muś oso­ba, która nie ma ce­lu w życiu? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 listopada 2009, 18:46

Boję się siebie, a każą mi zaak­cepto­wać to kim jestem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 listopada 2009, 15:24

Zacznij myśleć po­zytyw­nie.
To tyl­ko je­sień.
Są piękne żółto-czer­wo­ne liście, dużo kałuż i zim­no na dworze.
Ale to mi­nie... Jak wszystko. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 listopada 2009, 14:41

Kuję jak kaktus.
Lecę jak łza.
Ob­ja­wiam się jak mgła.
Nadzieja i zaduma.
To właśnie ja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2009, 18:27
Carry

Nie jestem realistką i tyle wam powiem.

Zeszyty
  • All. – Tu­taj wszys­tko bądź nic.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carry

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność